tipsa en vän

Om PrivatmatteMitt namn är Jay Almasi och startade privatmatte 2012.
 
Jag är civilingenjör och legetimerad gymnasielärare i matematik och data. Jag har undervisat matematik A-E [matte 1-5] under flera år främst för elever på naturprogrammet och under senaste perioden har jag undervisat elever på teknikprogrammet. Jag har även undervisat elever på samhällsprogrammet, yrkesprogrammen, IV programmet och elever med aspergers syndrom. Denna variation när det gäller olika typer av undervisningsgrupper har gett mig en gedigen erfarenhet.
 
I min karriär som lärare har jag kommit i kontakt med ett stort antal elever som börjar på gymnasiet med otillräckliga baskunskaper i matematik inte minst i högskoleförberedande program. Bristande kunskaper i matematik även leder till att klara av kurser såsom fysik, kemi och konstruktion blir intill omöjliga. Även i senare stadiet d.v.s. ingenjörsstudenter upplever att deras förkunskaper när de påbörjar en högskoleutbildning är dåliga och Matematik är det område där studenterna upplever mest otillräckliga förkunskaper.
 
Privatundervisning och läxhjälp är därför ett alternativ för ditt barn att höja sina kunskaper i matematik bl.a när:
 
  • * Resurserna i skolan inte räcker till.
  • * Elever pga koncentrationssvårighet inte kan öva effektiv.
  • * Pga att alldeles för stora klasser inte får den hjälp som de önskar i skolan.
  • * Föräldrar kan inte eller har tid att hjälpa till sina barn.
 
För elever som önskar privat undervisning under en längre period, börjar vi med ett diagnostiskt prov för att kunna planera lektioners innehåll och anpassa metodiken efter elevens kunskapsnivå och önskemål. Elever har antingen sina egna material eller får material från oss. Efter varje lektion skrivs en nätbaserad journal över vilka förmågor som vi har behandlat och vad blir nästa steg.
 
Vår ambition är att öka självförtroendet och självkänslan för matematik och främja och bevara elevernas motivation och lust för matematik genom en kvalificerad och individuell anpassad undervisning.
 
 
Jays profil på Facebook och på LinkedIn